1, Lịch sử hình thành Ai thành lập nên gia sư Ngoai Thương ? Nhiều phụ huynh biết đến gia sư Ngoại Thương nhưng vẫn chưa biết chúng tôi là ai, tại sao tên chúng tôi lại gắn với một trường...