Cùng với sự phát triển của xã hội, trung tâm quận 12 là một trong số quận đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hệ thống giáo dục ngày càng cải thiện, nhiều trường học đã được mở rộng. Với sự...