Hiện nay, quận Tân Bình đang được sự quan tâm rất nhiều từ các cấp lãnh đạo để xây dựng quận ngày càng phát triển bền vững hơn. Với nhiều trường học ở quận được hình thành từ lâu, một số...