Quý bậc phụ huynh học sinh muốn con em học giỏi môn Văn, Sử, Địa   (LTĐH Khối C), và đang muốn có một gia sư chuyên ngành Văn, Sử, Địa  về  dạy kèm tại nhà  để giải đáp mọi thắc mắc và giúp...